Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Sbírka právních předpisů

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 2/96 o povinnostech chovatelů psů za účelem předcházení vzniku nebezpečných nákaz v územním obvodu Obce Drahanovice

1.1.2017

OZV č. 1/2008, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1. 5. 2008
OZV č. 2/2008, kterou se ruší OZV č. 2/1992 o určení koeficientu pro stanovení sazby daně z nemovitosti 1. 1. 2009
OZV č. 1/2012,kterou se zrušuje  OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 27.6.2012
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základních škol  1.1.2019
OZV 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022

Provozní řády kulturních domů

Provozní řád veřejného pohřebiště obce Drahanovice

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Usnesení zastupitelstva