Změna velikosti písma

Počasí

Středa Zataženo 10/0 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 13/7 °C
Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 12/8 °C
Sobota Zataženo 11/8 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Drahanovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Drahanovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena  ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Drahanovice
  Drahanovice 144
  783 43 Drahanovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Obecní úřad Drahanovice
  Drahanovice 144
  783 43 Drahanovice

 • 4.3 Úřední hodiny

        Popis úřadu

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 585 949 256, 585 949 282
  mobilní telefon: 774 149 613 (starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecdrahanovice.cz

 •  4.6 Adresa podatelny

          Obec Drahanovice, Drahanovice 144, 783 43 Drahanovice

         Číslo účtu: 1801724329/0800

 • 6. IČ

          00298841

 • 7. DIČ

         CZ00298841   Obec je plátcem DPH

 • 8. Dokumenty

          8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Územní plán

 • 8.2 Rozpočet

Rozpočet a finanční dokumenty

 • 9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

 • 10. Přijem podání a podnětů

Poskytování informací, příjem podání

 • 11. Předpisy

  11.1 Nejdůležitější  používané předpisy

Vyhlášky, zákony 

         11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky, zákony 

 • 12. Úhrady za poskytování informaci

  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

          12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • 13. Licenční smlouvy

           13.1 Vzor licenčních smluv

           13.2 Výhradní licence

            V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje. 

 • 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

           výroční zpráva za rok 2020

 Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace v roce 2021

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
 1/2021  21.6.2021  - Informace o podezření z  přestupku a rozhodnutí o spáchání přestupku  23.6.2021  žádost o poskytnutí informace 1/2021
         
         

Poskytnuté informace v roce 2020

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
1/2020 2.3.2020 - Dotaz na pozemky 16.3.2020

žádost o poskytnutí informace 1/2020

 vyjádření 1/2020

2/2020 3.6.2020 - Dotaz na pozemek 11.6.2020 žádost o poskytnutí informace 2/2020
3/2020 18.8.2020 - Informace o existenci smlouvy a ceně 25.8.2020 žádost o poskytnutí informace 3/2020