Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Drahanovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Drahanovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena  ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Drahanovice
  Drahanovice 144
  783 43 Drahanovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Obecní úřad Drahanovice
  Drahanovice 144
  783 43 Drahanovice

 • 4.3 Úřední hodiny

        Popis úřadu

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 949 256, +420 585 949 282
  mobilní telefon:  +420 774 149 613 (starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecdrahanovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Drahanovice
  Drahanovice 144
  783 43 Drahanovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

5. Případné platby lze poukázat

         Číslo účtu: 1801724329/0800

6. IČ0

          00298841

7. DIČ

         CZ00298841   Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

           8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Územní plán

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

         11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

            13.1  Vzor licenčních smluv

           13.2 Výhradní licence

            V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.