Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky obce

Poplatky obce

Poplatek - komunální odpad 

Výše poplatku pro rok 2024:

 • 810,- Kč/kalendářní rok - fyzická osoba s trvalým pobytem v obci.

 • 810,- Kč/kalendářní rok - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Splatnost poplatku:

nejpozději do 30.6. každého kalendářního roku

Způsob placení poplatku:

 • v hotovosti na pokladně OÚ v Drahanovicích
 • bankovním převodem: č. ú. 1801724329/0800
 • spec. sym. 1345
 • var. sym. vyžádejte na emailu: vladislava.stejskalova@obecdrahanovice.cz 
  popř. tel.: +420 585 949 039  (pí Stejskalová)
 • do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení, adresu trvalé bydliště
 • pozn.: poplatky za všechny členy domácnosti lze platit kumulovaně v rámci jednoho platebního příkazu

Poplatek ze psů

Výše poplatku:

 • za každého psa 150,- Kč
 • za každého dalšího psa = 200,-Kč

Splatnost poplatku:

nejpozději do 28.2. každého kalendářního roku

Způsob placení poplatku:

 • v hotovosti na pokladně OÚ v Drahanovicích
 • bankovním převodem: č. ú. 1801724329/0800
 • spec. sym. 1341
 • var. sym. vyžádejte na emailu: vladislava.stejskalova@obecdrahanovice.cz
  popř. tel.: +420 585 949 039 (pí. Stejskalová)
 • do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení, adresu trvalé bydliště
 • pozn.: poplatky za více psů jednoho majitele lze platit kumulovaně v rámci jednoho platebního příkazu

Stočné

Výše stočného pro platbu za rok 2023

 • 72,80 Kč za 1m3 při odběru vody z vodovodu
 • 2.038,- Kč  za směrné číslo 28 m3/osoba při odběru z vlastního zdroje (studna)

Každá domácnost obdrží vyúčtování během 1. čtvrtletí roku 2024 s údaji k provedení platby.