Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

Projekty a dotace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotační titul Olomouckého kraje - rok 2023

Olomoucký kraj finančně podpořil akci „Obnova kříže v Kníničkách na návsi před kaplí sv. Bartoloměje“ částkou 20.000,-Kč v rámci Programu Památkové péče v Olomouckém kraji 2023 z dotačního titulu - Obnova staveb drobné architektury místního významu za účelem podpory záchrany a opravy objektů památkové a historické hodnoty.

realizace- detail křížefoto po realizaci

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "KOMPOSTÉRY- OBEC DRAHANOVICE"  rok 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území Olomouckého kraje. Přínosem projektu je předcházení vzniku odpadů v obci Drahanovice o celkové cílové hodnotě 94 t / rok.

Na projekt byla poskytnuta podpora od EU ve výši 742.834,13 Kč.

kompostéry20231011_09100657.jpgSpolufinancováno Evropskou unií

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotační program: Program na podporu JSDH 2023

 Propagace projektu - Dotačni program Drahanovice

Propagace projektu - Dotacni program Střížov

Propagace projektu - Dotační program Ludéřov

MB Atego - publicitaLudéřov- hasičská zbrojnice- detail publicityLudéřov- hasičská zbrojnice- publicita

prostředky pro osvětlení místa zásahu JSDH StřížovStřížov- hasičská zbrojnice- detail publicityStřížov- hasičská zbrojnice- publicita

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotační titul Olomouckého kraje - rok 2022

Olomoucký kraj finančně podpořil částkou 45.000,-Kč vystoupení umělců na akcích „Kultura v obci Drahanovice v roce 2022“ v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022.

Libor Pantůček- PříhonLibor Pantůček-Příhon

Senioři  2022 Senioři  2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotační titul Olomouckého kraje rok 2022

Olomoucký kraj finančně podpořil akci „Obnova pomníku Svatopluka Čecha na Příhoně na p.č. 568/4 v k.ú. Ludéřov částkou 35.000,-Kč v rámci Programu Památkové péče v Olomouckém kraji 2022 z dotačního titulu – Obnova staveb drobné architektury místního významu za účelem podpory záchrany a opravy objektů památkové a historické hodnoty“.

Příhon.jpgSvatopluk čech.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotační program Olomouckého kraje pro JSDH Drahanovice, Střížov, Ludéřov - rok 2022

Dotační program Drahanovice

Dotační program Ludéřov

 Dotační program Střížov

Drahanovice - hasičská zbrojnice- detail publicity.jpgDrahanovice - hasičská zbrojnice- publicita.jpgJSDH Drahanovice.jpgJSDH Ludéřov.jpgJSDH Střížov- vysílačky na autě.jpgJSDH Střížov.jpg Ludéřov- hasičská zbrojnice- detail publicity.jpgLudéřov- hasičská zbrojnice-publicita.jpgStřížov- hasičská zbrojnice- publicita.jpgStřížov-hasičská zbrojnice-detail publicity.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovace veřejného osvětlení v obci Drahanovice

Realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021

Program EFEKT 2021.

veřejné osvětlení - publicita

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Úprava spolkového domu v Ludéřově pro kulturní činnost

Dotace SZIF Operace: 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Úprava spolkového domu v Ludéřově

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybudování chodníků podél silnice II/448 v obci Drahanovice, místní části Ludéřov

Cílem předkládaného projektu je vybudování chodníků podél silnice II/448 ve dvou úsecích, a to konkrétně v úseku I – chodník, který umožní bezpečný pohyb chodců ze středu místní části do její okrajové části. Jde o trasu od rodinného domu č. p. 46 po rodinný dům č. p. 87 (ve směru do Konice); a úsek II – chodník, který umožní bezpečný pohyb chodců (dětí, rodičů s dětmi) k mateřské škole (ze středu obce). Chodník je navržen v části od rodinného domu č. p. 52 až po mateřskou školu Ludéřov.

 logo.jpg
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Publicita A3_Drahanovice-chodníky Ludéřov.zip

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicita projektu ZŠ

Plakát publicity

publicita na budově ZŠ publicita projektu na budově ZŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj finančně podpořil akci „Obnova kříže na Příhoně na p.č. 568/3 v k.ú. Ludéřov částkou 35.000,-Kč v rámci Programu Památkové péče v Olomouckém kraji 2021 z dotačního titulu - Obnova staveb drobné architektury místního významu za účelem podpory záchrany a opravy objektů památkové a historické hodnoty.

Drahanovice 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2021 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Neinvestiční dotace ve výši 9.000,-Kč byla použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení prostředků pro čerpání pro zásahovou jednotku SDH Střížov.

vybavení JSDH Střížovlogo Krajského úřadu Olomouckého kraje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2021 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Neinvestiční dotace ve výši 20.600,-Kč a investiční dotace ve výši 52.000,-Kč byly použity na částečnou úhradu výdajů na pořízení prostředků pro čerpání pro zásahovou jednotku SDH Ludéřov.

 vybavení JSDH Ludéřovlogo Krajského úřadu Olomouckého kraje

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2021 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Neinvestiční dotace ve výši 139.600,-Kč byla použita na částečnou úhradu výdajů na opravu cisternové automobilové stříkačky pro zásahovou jednotku SDH Drahanovice.

CAS T815logo Krajského úřadu Olomouckého kraje

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ V OBCI DRAHANOVICE"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

podpora domácího kompostování

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „014D24100 0469 – Dopravní automobil pro JSDH Střížov“

Obec Drahanovice pořídila nový dopravní automobil DA-L1Z pro JSDH Střížov v rámci akce „014D24100 0469 – Dopravní automobil pro JSDH Střížov“. Celkové náklady činily 1.200.000,-Kč. Pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku ze Střížova finančně podpořilo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky částkou 450.000,-Kč z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzvy JSDH_ V2_ 2020 Pořízení nového dopravního automobilu“ , Olomoucký kraj částkou 100.000,-Kč z dotačního programu na podporu JSDH 2020 pro dotační titul „Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020“ a Nadace Agrofert částkou 80.000,-Kč z dotačního programu „Hasičský fond nadace Agrofert“. Výše uvedené dotace byly použity na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního automobilu DA-L1Z pro JSDH Střížov.   

HZS ČRlogo olomoucký krajNadace agrofertHasičský automobil

 

Projekt "Obnova školní sportovní plochy v obci Drahanovice"

tartan-publicita

 

 Projekt "Obec Drahanovice - Základní škola - oprava střechy a krovu"

publicita - škola -oprava střechy a krovu

 

 Projekt Venkovní učebna ZŠ pro přírodní vědy a praktické činnosti

venkovní učebna

 

Projekt "Drahanovice - sociální bydlení"

projektu - sociální bydlení120190627_10563015.jpg

 

název projektu: Systém odděleného sběru Drahanovice

Systém odděleného sběru Drahanovice

 

Aktuální projekty

Projekt ROP

Projekt POV

Publicita projektu: Revitalizace zeleně na veřejných plochách v extravilánu obce Drahanovice.

Publicita projektu: Revitalizace zeleně v obci Drahanovice - II.etapa, Drahanovice,Lhota pod Kosířem, Střížov

lokalita č. 1 - Drahanovice- hasičské hřiště - stromy a keře.jpglokalita č. 10 - Lhota pod Kosířem- prostor autobusových zastávek.jpglokalita č. 11 - Střížov - parčík za KD- tavolníky.jpglokalita č. 11 - Střížov - parčík za KD - skupiny keřů.jpg lokalita č. 11 - Střížov - parčík za KD - tisy.jpg lokalita č. 11 - Střížov - parčík za KD - lípa.jpg lokalita č. 2 - Drahanovice- zahrada stanice ČD.jpg lokalita č. 3 - Drahanovice- kaplička.jpg lokalita č. 4 - Drahanovice- areál MŠ.jpg lokalita č. 6 - Drahanovice- okolí křížku na Lázince.jpg lokalita č. 8 - Drahanovice - hřbitov - javory.jpg lokalita č. 9 - Lhota pod Kosířem-náves s kaplí P.M.Pomocnice- lípa.jpg

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2020 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020. Neinvestiční dotace ve výši 75.500,-Kč byla použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení ochranných prostředků pro hasiče pro zásahovou jednotku SDH Drahanovice.

logo olomoucký kraj

  • Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2020 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020. Neinvestiční dotace ve výši 57.800,-Kč byla použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení ochranných prostředků pro hasiče pro zásahovou jednotku SDH Ludéřov.  

logo olomoucký kraj

 

  • Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2020 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020. Neinvestiční dotace ve výši 17.500,-Kč byla použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení prostředků pro hašení a čerpání pro zásahovou jednotku SDH Střížov. 

logo olomoucký kraj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Obnova sochy sv. JANA NEPOMUCKÉHO ve Střížově na  par. č. 1018  v k.ú. Ludéřov  částkou 50.000,- Kč v rámci Programu  památkové péče v Olomouckém kraji 2020 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu za účelem podpory záchrany a opravy památkové a historické hodnoty.

logo olomoucký kraj

foto-Střížov1.jpg foto-Střížov2.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Olomoucký kraj  se zavazuje poskytnout dotaci v rámci Programu  památkové péče v Olomouckém kraji 2020 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu ve výši 50.000,- Kč za účelem podpory záchrany a opravy památkové a historické hodnoty. 

         Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého ve           Střížově na par. č. 1018 v k.ú. Ludéřov. 

logo olomoucký kraj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2019 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019. Neinvestiční dotace ve výši 54.000,-Kč byla použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení dýchací techniky pro zásahovou jednotku SDH Drahanovice.

 logo olomoucký kraj 

  • Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2019 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019. Neinvestiční dotace ve výši 35.300,-Kč byla použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení prostředků pro čerpání pro zásahovou jednotku SDH Ludéřov.

 logo olomoucký kraj 

  • Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2019 z dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019. Neinvestiční dotace ve výši 18.000,-Kč byla použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení prostředků pro řezání pro zásahovou jednotku SDH Střížov.

logo olomoucký kraj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Setkání seniorů v Drahanovicích" částkou 10.000,- Kč v rámci Programu  podpory kultury v Olomouckém kraji.

setkání seniorů 2019.pdf

logo olomoucký kraj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Oprava sochy Panny Marie Assumpty v Drahanovicích na  par. č. 799/2  v k.ú. Drahanovice" částkou 35.000,- Kč v rámci Programu  památkové péče v Olomouckém kraji 2019 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu za účelem podpory záchrany a opravy památkové a historické hodnoty.

20190911_113441.jpg 20190911_113456.jpg 20190911_113501.jpg

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj  se zavazuje poskytnout dotaci v rámci Programu  památkové péče v Olomouckém kraji 2019 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu ve výši 35.000,- Kč za účelem podpory záchrany a opravy památkové a historické hodnoty.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na opravu sochy Panny Marie Assumpty v Drahanovicích na par. č. 799/2 v k.ú. Drahanovice. 

logo olomoucký kraj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2018 z dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018. Neinvestiční dotace ve výši 34.000,-Kč byla použita na částečnou úhradu nákladů na pořízení požárních hadic a armatur s příslušenstvím pro zásahovou jednotku SDH Drahanovice.

logo olomoucký kraj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2018 z dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018. Neinvestiční dotace ve výši 35.000,-Kč byla použita na částečnou úhradu nákladů na pořízení osobních ochranných prostředků pro zásahovou jednotku SDH Ludéřov.

logo olomoucký kraj 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj poskytl dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2018 z dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018. Neinvestiční dotace ve výši 34.000,-Kč byla použita na částečnou úhradu nákladů na pořízení osobních ochranných prostředků pro zásahovou jednotku SDH Střížov.

 logo olomoucký kraj  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Oprava pískovcového kříže s litinovým korpusem v Drahanovicích na Nové par. č. 800 v k.ú. Drahanovice" částkou 34.243,- Kč v rámci Programu  památkové péče v Olomouckém kraji 2018 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu.

PA220270.JPG P9140245.JPG P9140246.JPG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Setkání seniorů v Drahanovicích" částkou 10.000,- Kč v rámci Programu  podpory kultury v Olomouckém kraji.

Seniori plakát 2018 Hron (1).pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj  se zavazuje poskytnout dotaci v rámci Programu  památkové péče v Olomouckém kraji 2018 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu ve výši 34.243,- Kč za účelem podpory záchrany a opravy památkové a historické hodnoty.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na opravu pískovcového kříže s litinovým korpusem v Drahanovicích na Nové par. č. 800 v k.ú. Drahanovice. 

logo olomoucký kraj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Oprava kamenného kříže u Drahanovic" částkou 49.307,- Kč v rámci Programu  památkové péče v Olomouckém kraji 2017 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu.

IMG_3752.JPG IMG_3753.JPG IMG_3754.JPG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj  se zavazuje poskytnout dotaci v rámci Programu  památkové péče v Olomouckém kraji 2017 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu ve výši 49.307,- Kč za účelem podpory záchrany a opravy památkové a historické hodnoty.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na opravu kamenného kříže u Drahanovic par. č. 790 v k.ú. Drahanovice. 

logo olomoucký kraj

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj - poskytnul dotaci na částečnou úhradu výdajů na  vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Drahanovice.

Neinvestiční dotace ve výši 8.800,- Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí Olomouckého kraje,  byla použita na pořízení vozidlové radiostanice s míkrofonem, klávesnicí a licencí na provoz.

 

logo olomoucký kraj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj - poskytnul dotaci na částečnou úhradu výdajů na  vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Ludéřov.

Neinvestiční dotace ve výši 29.500,- Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí Olomouckého kraje,  byla použita na pořízení osobních ochranných prostředků - zásahových přileb.

 

logo olomoucký kraj

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicita-energetické úspory MŠ Drahanovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem ŽP v rámci Operačního programu ŽP.

MŠ.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicita-zpracování návrhu Územního plánu

Tento projekt - zpracování návrhu nového územního plánu je financován z IOP.

110cs_1[1].png